Chào mừng đến với forum lớp mình

lớp 7/8 thân mến

Quan văn phong hôm nay đã tạo thành công forum lớp chung ta 8/8 .cùng những người đã thêm ý kiến như : Trần Thanh Tài,Thái công thành

 

hướng dẫn

những diều mà bạn khó hiểu hãy liên hệ với tôi